Håndball- og fotballklubber i Norge

Håndball og fotball er veldig populære idretter i Norge, og mange spiller aktivt. Hvor mange lag som finnes, er vanskelig å anslå, ettersom de fleste lagene er på aldersbestemt nivå, og antallet lag i disse klassene stadig endrer seg. Men man kan finne lister over registrerte klubber, der man kan melde seg inn dersom man har lyst til å drive med håndball eller fotball.

Norges Håndballforbund er delt inn i 7 regioner, med omtrent 712 klubber og 7500 spillende lag. Forbundet har 112 500 medlemmer. Norges Fotballforbund har 1933 medlemsklubber med til sammen 27 532 lag (per januar 2012). Det er registrert omtreng 365 000 utøvere, hvorav omtrent 105 600 er jenter/kvinner. Både håndballforbundet og fotballforbundet satser på breddeidrett og barneidrett, i tillegg til mer profesjonelle lag i flere divisjoner.

På nettsidene til fotballforbundet finner man oversikt over fotballklubber og lag. Lagidrett er morsomt både for små og store, og svært mange barn driver med lagsport. De yngste spillerne spiller med færre spillere på laget, og mindre baner, slik at alle får spille, og det ikke er like langt å løpe. Klubbene legger også stor vekt på integrering og inkluderende idrett for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Det er morsomt å spille håndball og fotball, og det er også morsomt å følge de beste lagene når de spiller store kamper. Fotball er en av de mest populære TV-idrettene i Norge, og det er også populært og morsomt å satse penger på fotball. Tipping har lange tradisjoner, og i dag kan man også satse penger på håndball eller andre idretter, ettersom det tilbys veddemål på nettet.